Prelucrarea datelor cu caracter personal

fumezi.com nu incurajeaza SPAM-ul, nu instraineaza sub nicio forma adresele de e-mail cu care clientii si-au creat conturi ori s-au abonat la newsletter, unor terte persoane ( fizice sau juridice ), fara acordul acestora.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Grande Player SRL inregistrata la ANSPDCP cu nr. , are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre client, un membru al familiei acestuia ori o alta persoana delegata de client.

SC Grande Player SRL colecteaza, de la clientii sai urmatoarele date cu caracter personal:
- date necesare facturarii / livrarii comenzilor, furnizate in mod voluntar respectiv nume, prenume, adresa de facturare / livrare, telefon si partajate cu compania de curierat TNT.
- adresa de e-mail necesara clientilor pentru accesarea propriului cont creat pe fumezi.com si pentru modificarea datelor de facturare / livrare.
- date de trafic, necesare elaborarii rapoartelor pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite de SC Grande Player SRL, preluate in mod automat.

Conform Legii nr. 677/2001, clientii fumezi.com beneficiaza de dreptul de acces, interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, de dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul firmei ( Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, sc. C, et. 3, ap. 91, sector 2 ) sau prin e-mail catre adresa comenzi@fumezi.com. De asemenea, este recunoscut dreptul clientilor de a se adresa justitiei.
Daca unele din datele furnizate de clienti sunt inexacte, sunt rugati sa ne informeze cat mai curand posibil prin e-mail catre comenzi@fumezi.com.

Observatie: Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege, de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala. Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale.