POLITICA DE RETUR

 

1.1     Clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță și să returneze bunurile cumpărate (denumit și drept de retragere sau drept de retur), fără să fie nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri suplimentare decât cele prevăzute de lege, precum și cele menționate mai jos.  De acest de drept de retragere beneficiază clientul care se încadrează în definiția legală a consumatorului potrivit dispozițiilor OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective (denumit în continuare „Clientul”).

1.2     Contractul la distanță este orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

1.3     Vânzătorul este societatea Grande Player SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Șos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. C, et. 3, ap. 91, Sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4687/2013, având cod unic de înregistrare RO31483207 (denumit în continuare „Vânzătorul” sau „Grande Player”).

1.4    Dreptul de retragere se exercită într-un termen de 14 zile de la data când Clientul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Client, intră în posesia fizică a bunului achiziționat.  În cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese.

         De asemenea, Clientul poate renunța la bun după plasarea comenzii și înainte ca acesta să fie livrat.

1.5     Clientul își poate exercita dreptul de retragere:

(i) fie prin trimiterea unui email la adresa contact@fumezi.com, care trebuie să conțină (i) intenția explicită de renunțare la bunurile achiziționate, (ii) numele și prenumele Clientului, (iii) datele de identificare ale comenzii, (iv) în situația în care au fost achiziționate mai multe bunuri, specificarea bunurilor la care se renunță;

(ii) fie prin completarea formularului de retragere și trimiterea acestuia pe contact@fumezi.com.

1.6    Vânzătorul va notifica Clientul prin email cu privire la confirmarea recepționării declarației de retragere sau, după caz, a formularului de retragere.

1.7     În urma renunțării la bunul comandat, Clientul trebuie să restituie Grande Player toate bunurile și/sau, după caz, orice alt beneficiu care i-au fost acordate în cadrul unor campanii promoționale sau de orice altă natură înainte sau, după caz, în urma efectuării comenzii.

1.8    În situația în care Clientul a achiziționat mai multe bunuri și renunță doar la o parte dintre acestea, Grande Player are obligația de a restituie doar sumele aferente bunurilor cu privire la care Clientul și-a exercitat dreptul de retur.

1.9    Clientul returnează bunurile Grande Player sau unei persoane autorizate de către Grande Player, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Grande Player decizia sa de retragere din contract.  După manifestarea intenției de retragere potrivit pct. 1.5, Clientul nu se mai poate folosi în orice fel de bun, fiind răspunzător pentru diminuarea valorii acestuia potrivit pct. 1.14 și 1.15.  Bunul returnat va fi expediat la adresa menționată în emailul de răspuns prevăzut la pct. 1.6 sau, după caz, predat la magazinul menționat expres în email.  Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

1.10   Costurile aferente returnării sunt suportate de către Client.  De asemenea, dacă bunurile, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării bunurilor este în sarcina Clientului.  Costurile aferente returnării sunt cele practicate de către serviciile de curierat sau, după caz, serviciile poștale la care apelează Clientul în vederea restituirii bunurilor.

         Costurile returnării bunurilor sunt suportate de către Vânzător dacă (i) Clientului i s-au livrat bunuri pe care acesta nu le comandase, (ii) bunurile livrate prezintă semne de uzură sau deteriorări constatate potrivit pct. 1.12, (iii) bunurile sunt neconforme potrivit pct. 1.22.

1.11    Bunul trebuie returnat în aceeași stare în care a fost livrat Clientului, împreună cu toate accesoriile și documentele care au însoțit bunul.

1.12   Clientul trebuie să verifice starea bunului în momentul livrării în prezența curierului, iar în cazul în care acesta prezintă deteriorări de orice natură, să solicite întocmirea unui proces-verbal de constatare, informând totodată pe Vânzător, fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care bunurile sunt livrarea prin serviciul easy-box, Clientul trebuie să verifice starea acestora în momentul ridicării, iar dacă bunurile prezintă semne de deteriorare de orice natură, să notifice în acest sens pe Vânzător fără întârzieri nejustificate.

1.13   Clientului îi este recunoscut dreptul de retragere (drept de retur), întrucât în cazul contractelor la distanță (vânzărilor online), acesta nu are posibilitatea de a examina și verifica bunul înainte încheierii contractului.  Din acest motiv, pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, Clientul ar trebui să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.

1.14   Clientul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor.  În acest caz Grande Player are dreptul de a reține suma corespunzătoare diminuării valorii bunurilor din prețul achitat de către Client.  Clientul va fi informat cu privire la suma care va fi reținută din prețul achitat.

1.15   Bunurile returnate care prezintă semene de uzură sau deteriorări de orice natură, cărora le lipesc accesoriile sau documentele cu care au fost livrate, precum și acelea care au fost supuse unor intervenții neautorizate, vor fi supuse unei evaluări pentru a stabili costurile necesare pentru aducerea acestora în conformitate în vederea repunerii în vânzare.  Toate aceste costuri vor fi suportate de către Client și vor fi reținute din prețul ce trebuie restituit în urma returnării bunului.  Clientul va fi informat cu privire la sumele care vor fi reținute din prețul plătit.

1.16   Bunurile care din motive imputabile Clientului nu mai pot fi recondiționate și/sau repuse în vânzare sau, după caz, dacă costurile necesare pentru recondiționarea bunului returnat ori repunerii acestuia în vânzare sunt mai mari decât însăși valoarea bunului, atunci Grande Player nu are obligația de a restitui prețul plătit de către Client.

1.17   Grande Player are obligația de a restitui toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată de decizia de retragere din contract a Clientului, folosind în acest sens aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de Client pentru achitarea online a prețului, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, cu condiția de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării..  În cazul în care Clientul a achitat prețul bunului prin ramburs, restituirea sumei se va efectua, după caz, (i) prin înmânarea acesteia la magazinul la care a fost predat bunul returnat, (ii) într-un cont bancar indicat de către Client sau (iii) prin altă modalitate agreată de către părți.

1.18   Grande Player are dreptul de a amâna rambursarea sumelor până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării.

1.19   După expirarea termenului de retragere, Clientul nu mai poate exercita dreptul de retragere din contract și, respectiv, nu mai poate returna bunurile achiziționate.

1.20  Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract și, prin urmare, nu pot fi returnate următoarele bunuri:

  1. a) furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
  2. b) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  3. c) furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;

Nu vor putea fi returnate bunurile care au fost desigilate și/sau folosite și care prezintă un risc sau, după caz, un potențial risc pentru sănătatea viitorilor eventuali Clienți, precum și bunurile care nu pot fi repuse în vânzare pentru motive de igienă (de exemplu bunurile care sunt folosite prin introducerea acestora în cavitatea bucală).

În această categorie intră inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele bunuri: (i) țigaretele electronice după ce au fost desigilate sau, după caz, folosite prin inhalare; (ii) narghileaua electronică portabilă după ce a fost desigilată sau, după caz, folosită prin inhalare, (iii) tutunul pentru pipă sau țigări după desigilare, etc.

De asemenea, sunt exceptate de la dreptul de retur bunurile consumabile (bunuri consumptibile) a căror întrebuințare presupune consumarea substanței, după ce acestea au fost desigilate (de exemplu: lichide pentru țigarete electronice, ciocolată, băuturi, etc.).

  1. d) furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

1.21   Dreptul de retur este recunoscut Clientului doar în cazul achizițiilor efectuate online prin intermediul platformei magazinului online fumezi.com.  Pentru claritatea prezentei clauze, Clientul nu beneficiază de dreptul de retur care poate fi exercitat în termen de 14 zile în cazul în care a achiziționat bunul dintr-un magazin fizic al Vânzătorului, iar ulterior a decis să renunțe la acesta.

1.22   Pe lângă dreptul de retragere (drept de retur), în cazul bunurilor neconforme, Clientul poate să opteze pentru următoarele măsuri corective: (i) repararea sau înlocuirea bunului, Vânzătorul având dreptul de a refuza aducerea în conformitate a bunurilor dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, (ii) reducerea corespunzătoare a prețului sau (iii) restituirea prețului plătit.  Neconformitatea trebuie constatată și comunicată Vânzătorului la scurt timp după livrarea bunului, fără a depăși termenul de 30 de zile calendaristice.  Clientul nu poate solicita încetarea contractului și, respectiv, restituirea prețului plătit dacă neconformitatea este minoră.

         Acest drept este recunoscut atât în cazul cumpărăturilor efectuate prin intermediul platformei fumezi.com, cât și în cazul achiziționării bunurilor din magazinele fizice.  De asemenea, acest drept nu aduce atingere, iar prezenta clauză nu trebuie interpretată ca fiind o limitare sau excludere a celorlalte drepturi ale Clientului recunoscute în baza legislației privind protecția consumatorului, inclusiv OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

1.23  Dreptul de retur exista pentru a permite clientului sa examineze produsul așa cum ar face-o într-un magazin fizic, nu pentru a beneficia de 14 zile de utilizare gratuită. Dacă va ganditi sa returnati produsul nu îl utilizati sub nicio formă, nu puteți utiliza produsul primit înainte de a lua o decizie cu privire la returnarea acestuia, utilizarea produsului atrage după sine pierderea dreptului retur. Produsele ridicate din magazinul fizic de către client nu beneficiază de dreptul la retur deoarece acesta are posibilitatea de a verifica produsul în mod direct.

1.24  Atomizoarele, clearomizoarele, cartomizoarele, cartusele, rezistențele, capsulele, recipientele de lichid, drip tip-urile, accesoriile și alte componente ce nu includ parti electronice sunt produse cu o durata de funcționare nedeterminabila. Aceasta variază foarte mult în funcție de condițiile și metodele de utilizare ale consumatorului, de aceea sunt considerate produse consumabile.

         Atomizoarele de tip RDA/RTA/RDTA suruburile, pinul central și celelalte componente care au filet, daca prezinta urme de folosire nu vor beneficia de garanție.

1.25  Produsele de unica folosinta, disposable, mini narghilele, puff bar etc. (ex. Vozol, Elf Bar) beneficiaza de garantie de 24 ore din momentul primiri coletului ce contine produsele mentionate deoarece durata medie de functionare a unui astfel de produs  esrte de pana la 24 ore. Conditiile de garantie pot suferii exceptii de la caz la caz in funtie de particularitatiile constate de departamentul tehnic impreuna cu clientul.

 

 

Comments are closed.