Termeni și Condiții

POLITICA DE RETUR

 1. Scopul T&C.

Prezentul document are natur[ juridică a unui contract la distanță încheiat între: a) dumneavoastră în calitate de utilizator și b) Grande Player S.R.L, cu sediul social în Soseaua Pantelimon nr. 291, sect 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J40/4687/2013.

Prezentul document reglementează condițiile de accesare și utilizare ale platformei www.fumezi.com (denumită în continuare „Platformă”) de către Utilizatorii, precum și drepturile și obligațiile părților derivate din accesarea și utilizarea Platformei. Platforma poate fi utilizată numai dacă acceptați în prealabil prezentele T&C.

În situația in care nu sunteți de acord cu oricare din prevederile prezentului document, vă rugăm să încetați orice accesare/utilizare a Platformei și după caz să nu creați/să ștergeți contul de utilizator creat.

 1. Definiții.

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situatiei în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

a)„Platforma” – Platforma web disponibilă la adresa https://www.fumezi.com operată de către Grande Player S.R.L Ropot;

 1. b) „Grande Player S.R.L” sau după caz „Noi” – Grande Player S.R.L Ropot, cu sediul social Grande Player S.R.L, cu sediul social în Soseaua Pantelimon nr. 291, sect 2, Bucureşti deține toate drepturile (comerciale și de proprietate intelectuală) asupra Platformei;
 2. c) Utilizator – orice persoană care accesează și/sau utilizează Platforma;
 3. d) Utilizarea Platformei: orice acțiune pe care un Utilizator o poate realiza în cadrul Platformei, precum dar fără a se limita la: accesarea acesteia la adresa https://www.fumezi.com, accesarea oricărei categorii sau funcții a Platformei; crearea contului de utilizator; citirea oricărui articol și/sau vizionarea oricărui material video disponibil în cadrul Platformei, aplicarea pentru finanțare sau mentorat în cadrul Platformei și altele.
 4. Acceptarea T&C. Modificarea acestora.

Utilizatorul se obligă să citească prezentele T&C și Politica de Confidențialitate (care face parte integrantă din prezentul document și care poate fi consultată aici: Politica de Confidențialitate) înaintea utilizării Platformei și înaintea creării contului de utilizator.

Prezentul document se consideră înțeles și acceptat fără rezerve prin bifarea rubricii „Sunt de acord cu Termenii și condițiile” și „Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate” în procedura de sign-up/sign-in aferenta crearii contului de utilizator. Totodată, în situația în care Utilizatorul optează pentru sign-up/sign-in prin Facebook, Linkedin, Twitter, Gmail și/sau alte servicii similare, prezentul document se consideră înteles și acceptat fără rezerve prin apăsarea butonului sign-in/sign-up dacă în proximitatea acestuia se află un link la prezentele T&C și Politica de Confidențialitate.

T&C pot fi modificate în mod unilateral de către Grande Player S.R.L, Utilizator urmând a fi înștiințat cu privire la o atare modificare prin notificare în cadrul Platformei. Într-o atare situație Utilizatorul va putea continua utilizarea Platformei, acceptând în prealabil, prin bifarea rubricii corespunzătoare, noile T&C.

 1. Crearea contului de utilizator.

Crearea contului de utilizator este obligatorie pentru utilizarea Platformei. Pentru crearea acestuia, Utilizator va furniza toate datele și informațiile solicitate în procedura de înregistrare. Grande Player S.R.L nu obligă nicio persoană să furnizeze aceste date și informații însă își rezervă dreptul ca în lipsa furnizării informațiilor solicitate să nu permită deschiderea contului de utilizator și respectiv să nu permită accesarea și utilizarea Platformei.

Utilizatorul este obligat să furnizeze numai date și informații reale și în mod special să nu furnizeze date de identificare care nu aparțin acestuia (spre exemplu să nu folosească un nume, o adresă de email sau un numar de telefon care aparține unei alte persoane). Grande Player S.R.L își rezervă dreptul de a verifica verificitatea datelor și informațiilor furnizate de utilizatori în procedura creării contului de utilizator, precum și dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator dacă informațiile furnizate sunt nereale, sau după caz de a suspenda sau închide un astfel de cont.

Totodată, Utilizatorul înțelege și acceptă că este exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de utilizator, atât față de Grande Player S.R.L, cât și față de orice alt terț care ar putea fi prejudiciat.

Contul de utilizator are caracter personal. Utilizatorul se obligă să nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Platformei sau contul de utilizator niciunui terț, și să păstreze confidențialitatea datelor de acces în Platforma (username și parolă).

Utilizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru orice activitate desfășurată în cadrul Platformei prin intermediul contului de utlizator, precum și pentru eventualele daune produse ca urmare a utilizării acestuia atât de către acesta, cât și de terți. Utilizatorul se obligă ca în cazul în care securitatea contului de utilizator a fost compromisă să anunțe de îndată Grande Player S.R.L.

 1. Conferirea dreptului de utilizare al Platformei. Limitele acestuia.

Platforma este creată și poate fi utlizată cu scopul accesării de noi informații și cunoștințe din zona de start-up și antreprenoriat, pentru networking și mentorat, precum și pentru obținerea de finanțări de tipul „crowdfunding”. Orice utilzare a Platformei în afara scopului acesteia și/sau în afara legii nu este permisă.

Grande Player S.R.L conferă Utilizatorului un drept de utilizare a Platformei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu momentul creării contului de utilizator, sub condiția respectării prezentelor T&C și a legislației aplicabile. Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau dupa caz retras de către Grande Player S.R.L oricând, fără o prealabilă notificare a Utilizatorului.

De regulă, dreptul de utilizare va fi retras în situații precum: Utilizatorul își încalcă obligațiile impuse prin prezentele T&C și/sau prin lege; Utilizatorul folosește Platforma cu rea credință, producând sau existând riscul să producă prejudicii Grande Player S.R.L sau altor terți; Utlizatorul comite sau Grande Player S.R.L apreciază că Utilizatorul intenționează să comită orice fraudă cu privire la Platformă; Utilizatorul este inactiv pe o perioadă mai mare de un an; Grande Player S.R.L decide să suspende sau să închidă Platforma, sau după caz să o transforme într-o platforma cu scop diferit.

Utilizatorul înțelege și acceptă că utilizarea Platformei este gratuită, însă că utilizarea anumitor funcții ale Platformei pot fi permise numai contra cost.

 1. Ștergerea contului de utilizator.

Ștergerea contului de utilizator se poate face prin intermediul opțiunii existente în cadrul Platformei (profilul de Utilizator) sau prin contactarea Grande Player S.R.L.

Utilizatorii conferă Grande Player S.R.L dreptul de a păstra rezultatele utilizării Platformei în baza sa de date, chiar și după dezinstalarea acesteia. Cu toate acestea, ulterior dezinstalarii Platformei, Utilizatorul poate solicita Grande Player S.R.L anonimizarea și/sau ștergerea datelor cu caracter personal colectate și stocate prin intermediul Platformei, în perioada utilizării sale.

În măsura în care decideți să ștergeți contul de Utilizator, Platforma nu va mai putea fi accesată și utilizată.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor.

Utilizatorii se obligă să utilizeze Platforma cu bună credință, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului document și numai în acord cu scopul definit prin T&C.

În acest sens se interzice Utilizatorilor:

 1. a) copierea parțială sau totală, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursă al Platformei, și/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse în Platformă, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a Grande Player S.R.L asupra acesteia;
 2. b) acordarea oricăror drepturi privind conținutul Platformei sau a contului de utilizator unei terțe persoane;
 3. c) folosirea Platformei în legatură cu orice dispozitiv sau serviciu destinat să ocolească măsurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Platformă;
 4. d) copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea oricărei informații conținute pe echipamentele tehnice, incluzând dar nelimitându-se la serverele și calculatoarele utilizate sau controlate de către Grande Player S.R.L.
 5. e) folosirea Platformei pentru a invada intimitatea terților sau pentru a obține informații confidențiale despre oricare dintre utilizatorii Platformei sau pentru a obține o listă de utilizatori ai acesteia;
 6. f) utilizarea Platformei pentru a încălca un drept legal al terților, inclusiv orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a întreprinde orice acțiune hărțuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, amenințătoare, dăunătoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboți sau similare de colectare a datelor;
 7. g) accesarea sau utilizarea frauduloasă a oricărei zone a Platformei care poate fi accesată sub parolă sau contra cost;
 8. h) utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, „bot”, sau software similar);
 9. i) modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau încercarea prin alte moduri a obținerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev („dev key’) asociate cu Platforma, conținutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care să se încalce termenii prezentului document;
 10. j) copierea oricărui material din cadrul Platformei care beneficiază sau ar putea beneficia de drepturi de autor;
 11. k) orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială Grande Player S.R.L sau partenerilor săi, sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natură intelectuală și altele);
 12. l) folosirea unui limbaj sau după caz a unor expresii nepoliticoase/injurioase, care instigă la ură, discriminare sau revolte sociale, sau după caz a unui limbaj cu conținut pornografic;
 13. m) uploadarea în cadrul Platformei a oricăror informații sau materiale cu încălcarea drepturilor de autor ale terților;

Ca urmare a încălcarii oricărei dintre interdicțiile prevăzute în prezentul document Grande Player S.R.L are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul de utilizator implicat în activitatea interzisă, fără ca acest lucru să limiteze dreptul Grande Player S.R.L de a apela la căile legale pentru a obține repararea eventualelor prejudicii produse ca urmare a activității desfășurate prin contul de utilizator.

În toate situațiile în care pentru utilizarea Platformei sau a unei funcții a acesteia se menționeaza obligația plății unui preț, utilizatorii sunt obligați să plătească prețul solicitat pentru a putea utiliza Platforma/funcția Platformei.

Utilizatorul răspunde în fața Grande Player S.R.L și/sau a terților pentru încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul document, fiind obligat să repare orice prejudiciu (inclusiv beneficiu nerealizat) cauzat acestora.

 1. Disponibilitatea, utilizarea și funcționarea Platformei. Limitarea răspunderii.

Cu toate că ne dorim să oferim Utilizatorilor un serviciu online continuu și stabil, Grande Player S.R.L nu garantează că Platforma va funcționa în mod neîntrerupt/continuu și/sau la parametri tehnici ideali, fără erori. Orice întrerupere a funcționarii Platformei și/sau orice funcționare limitată sau îngreunată a Platformei nu va fi imputată de către Utilizatori Grande Player S.R.L, aceasta din urma neavând obligația despăgubirii Utilizatorilor în nicio atare situație.

În acest context, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pentru anumite perioade de timp Platforma poate deveni neutilizabilă sau după caz utilizabilă parțial din varii motive precum: lucrări de mentenanță, probleme privind serverele și/sau alte aspecte tehnice și/sau altele.

Totodată, deși Grande Player S.R.L depune eforturi vădite pentru asigurarea unei experiențe neîntrerupte și sigure în cadrul Platformei, aceasta nu garantează Utilizatorilor că accesarea și utilizarea Platformei este în afara oricărui risc și nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Utilizatorul ca urmare a utilizării Aplicației.

În acest sens Grande Player S.R.L nu garantează că Platforma, serverele pe care este gazduită, sau e-mailurile trimise de la https://www.fumezi.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial daunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Pe cale de consecință, Utilizatorul folosește Platforma pe riscul propriu, Grande Player S.R.L neputând fi ținută responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Platformei sau ca urmare a utilizării informațiilor din cadrul acesteia.

Platforma poate fi accesată la adresa https://www.fumezi.com. Nu ne asumăm răspunderea în situația în care Utilizatorul accesează Platforma de pe un alt domeniu web.

Platforma este pusă la dispoziția Utilizatorilor „as is” (așa cum este). Pe cale de consecință, cu toate ca Grande Player S.R.L va depune eforturi rezonabile pentru dezvoltarea Platformei, asigurarea mentenanței tehnice și repararea eventualelor problema tehnice, Grande Player S.R.L nu asigură servicii de garanție și/sau mentenanță și/sau suport tehnic Utilizatorilor.

Totodată, Utilizatorii nu pot solicita Grande Player S.R.L să dezvolte noi funcționalități și/sau să revină la functionalități la care Grande Player S.R.L a decis să renunțe. În acest context, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Platforma poate fi oricând modificată ca și funcționalități, categorii, conținut și scop de către Grande Player S.R.L, la fel cum Grande Player S.R.L poate decide în mod unilateral și fără anunțarea prealabilă a Utilizatorilor să suspende accesul Utilizatorilor la Platforma sau să o închidă accesului public.

Grande Player S.R.L nu răspunde pentru acuratețea și/sau veridicitatea informațiilor disponibile în cadrul Platformei (materiale text, foto, video, informații privind membrii Platformei, mentorii, evenimentele promovate etc.) și nu răspunde pentru părerile exprimate în cadrul materialelor (text, foto, video) de către autorul acestora.

Grande Player S.R.L nu răspunde pentru acțiunile niciunui Utilizator sau terț efectuate în interiorul Platformei sau în exteriorul acesteia, în baza informațiilor dobândite în interiorul acesteia.

Grande Player S.R.L nu răspunde în nicio situație cu privire la evenimentele, produsele sau serviciile promovate prin intermediul Platformei și nici cu privire la membrii Platformei, interacțiunea acestora și interacțiunea acestora cu mentorii.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Grande Player S.R.L nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

În orice situație în care răspunderea Grande Player S.R.L sau a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund decât în limita prețului plătit de către Utilizator pentru utilizarea Platformei, dacă un atare preț a fost plătit de către Utilizatori. În orice situație, Grande Player S.R.L și partenerii săi nu pot fi făcuți răspunzători și nu sunt obligați să repare eventuale daune, prejudicii, beneficii nerealizate, oricare ar fi acestea care au fost cauzate Utilizatorilor și/sau terților.

 1. Drepturi de autor și drepturi conexe.

Grande Player S.R.L și partenerii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei în integralitatea sa (inclusiv codul sursă, elemente de design), precum și asupra siglei Platformei (logo). Totodată, Grande Player S.R.L și partenerii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală cu privire la materialele text, materiale foto și/sau video prezente în cadrul Aplicației, cu excepția situației în care datele cu caracter personal aparțin altor terți.

Utilizatorii se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Grande Player S.R.L precum și ale altor persoane care ar putea deține drepturi de proprietate intelectuală și să nu efectueze nicio acțiune prin care acestea ar fi încălcate.

 1. Date cu caracter personal.

Grande Player S.R.L colectează datele personale ale Utilizatorilor în limitele, scopurile și condițiile prevazute în T&C și/sau Politica de Confidențialitate. Prin accesarea și utilizarea Platformei, precum și prin crearea contului de utilizator, utilizatorul acordă Grande Player S.R.L dreptul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal introduse în Platforma. Dispozițiile Politicii de Confidențialitate se aplica în mod corespunzător.

 1. Legea aplicabilă și instanța competentă.

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din sau în legatură cu instalarea și/sau utilizarea Platformei se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Grande Player S.R.L.

Conform legii, poti returna produsele achizitionate in maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului, daca acestea sunt in conditii perfecte (in aceleasi conditii in care au fost livrate), fara urma de uzura sau deteriorare a produsului sau a ambalajului. Returul trebuie anuntat telefonic sau prin email si trimis produsul prin curierat rapid catre noi, costul transportului de retur fiind suportat de client. Suma de returnat se vireaza prin transfer bancar, in maxim 30 zile de la data denuntarii contractului, in contul indicat de client, mai putin costul transportului. Produsele returnate vor fi trimise la adresa: Strada Secuilor nr. 13A, Bl. B46, Sc. 1, Parter, Sector 4, Bucuresti.

INFORMATII UTILE

Atentie !

Vaporizatoarele nu sunt o metoda acreditata de a renunta la fumat, daca doriti sa renuntati la acest viciu va rugam sa consultati medicul de familie care va poate indruma spre tratamente de specialitate.
Folosind vaporizatoarele personale doar schimbati metoda prin care inhalati nicotina.
Nu vindem aceste produse minorilor si atentionam ca produsele cu nicotina prezinta un risc pentru nefumatori, copii, femei gravide si persoane bolnave/sensibile la nicotina, cu risc special in cazul bolilor cardiace.
Cartusele cu e-lichid, sticlutele cu lichid si vaporizatoarele personanle, la fel ca tigarile si tutunul, trebuiesc tinute departe de copii. Nicotina este o substanta toxica.

Instructiuni de utilizare

Instructiunile de utilizare sunt valabile pentru toate produsele de pe site. Daca exista particularitati acestea vor fi mentionate in pagina produsului respectiv.

Baterii

Bateriile li-polimer nu se formateaza si nu trebuie trecute obligatoriu prin cicluri complete si repetate de incarcare-descarcare. De asemenea bateriile pot fi reincarcate oricand indiferent de starea de incarcare, fara nici un pericol, tehnologia li-polimer nu prezinta efect de memorie.
In momentul achizitiei acestea sunt incarcate cca. 50% din capacitate si pot fi folosite normal.
Functia de pornire/oprire a bateriei se utilizeaza apasand succesiv de 5 ori pe butonul bateriei intr-un interval cat mai scurt de timp. In acest fel se poate preveni activarea accidentala in buzunar.

Unele baterii au temporizare pentru a preveni activarea accidentala sau activarea cu o durata de timp prea lunga si nu inseamna descarcarea bateriei. Acest lucru este semnalizat prin clipirea indicatorului timp de 4-5 secunde si inseamna ca s-a atins limita de temporizare. O activare ulterioara decurge normal.

Incarcarea bateriilor

Incarcarea se face prin insurubarea bateriei in incarcator. Va recomandam sa nu folositi forta excesiva la insurubare, acest lucru nu face decat sa conduca la deteriorarea prematura a contactelor si stricarea bateriei. La insurubarea in incarcator, in momentul in care bateria face contact indicatorul luminos al bateriei clipeste repetat timp de cca. 5 secunde.

In timpul incarcarii LED-ul are culoarea rosie, la sfarsitul incarcarii sau fara baterie conectata culoarea este verde.
Inainte de incarcare recomandam sa curatati bine conectorul bateriei cu un servetel pentru a indeparta orice eventuale depuneri. Aceasta operatiune asigura un contact mai bun in incarcator si prelungeste viata bateriei.
Incarcarea este semnalizata prin indicatorul luminos rosu aflat pe incarcator. Terminarea procesului de incarcare este anuntata prin schimbarea culorii in verde sau albastru, in functie de model.

Incarcatorul

Va oferim doar incarcatoare cu alimentare prin mufa USB. Motivul acestei alegeri este faptul ca cele cu mufa USB sunt mai rapide decat cele de casa (priza) iar conectorul USB este la ora actuala mai raspandit si se gaseste mult mai usor ca o priza. De asemenea este mai usor ca greutate si mai comod de tinut la indemana.
Procesul de incarcare este semnalizat prin culoarea rosie a indicatorului luminos. Acesta se schimba in verde (sau albastru in functie de model) la sfarsitul incarcarii.

Precautii

Nu lasati niciodata vaporizatoarele la indemana copiilor!
Contin piese mici ce poti fi inghitite usor.

Evitati pe cat posibil socurile mecanice (prin scapare pe suprafete dure sau insurubare fortata) asupra componentelor.

Informatii lichide

Nicotina este o substanta toxica! Nu lasati vaporizatoarele nesupravegheate in preajma copiilor sau a animalelor de casa.
Utilizarea vaporizatoarelor personale de catre persoanele cu probleme ale aparatului cardio-vascular, femeile gravide sau cele care alapteaza este total contraindicata.
In urma studiilor efectuate s-au obtinut valori de 10 ori mai mici ale nicotinei din aburul produs decat in cazul tigarilor, va rugam sa aveti totusi in vedere ca aburul expirat contine nicotina.

Principalii constituenti ai lichidelor sunt:

– glicerina (0-80%)
– propilen glicolul (0-80%)
– apa distilata (0-20%)
– nicotina (0-3.6%)
– diferite substante aromatizante

Garantiile produselor

Baterii:

Conform legii 449/2003, republicata, bateriile sunt acoperite si de o garantie de manufactura de 1 luna de la data achizitionarii. Aceasta inseamna ca in perioada de 1 luna de la primirea pachetului beneficiati de repararea gratuita a oricaror defectiuni ascunse datorate producatorului.
Garantia nu acopera defectiuni datorate unei utilizari improprii: scurt-circuitare, imersie in lichide, lovituri, insurubari fortate etc. Prezentarea produsului la garantie si ridicarea lui cad in sarcina clientului.

Produsele comercializate, prin specificul lor, sunt produse consumabile si beneficiaza de garantia de functionare la livrare – produsele livrate care sunt nefunctionale in momentul receptiei sunt schimbate in garantie iar daca nu mai exista produs identic, in functie de decizia clientului, vor fi schimbate cu alt model sau se ramburseaza contravaloarea.
Conform legii 449/2003, republicata, bateriile, incarcatoarele si adaptoarele de priza beneficiaza de o garantie de 1 luna (30 zile) de la data ridicarii produselor, pe baza facturii si a dovezii de plata.

Vaporizatoarele sunt produse cu o durata de functionare nedeterminabila. Aceasta variaza foarte mult in functie de conditiile si metodele de utilizare ale consumatorului si trebuiesc privite ca niste consumabile.

Aroma lichidelor este o parere subiectiva, fiecare utilizator percepe diferit aroma. Va recomandam sa nu comandati mai multe bucati dintr-o aroma pe care nu o cunoasteti. Datorita specificului lor, returnarea sau schimbarea lichidelor desigilate NU este posibila nici pentru comenzile online.

Pentru a pastra bateriile in conditii optime de functionare recomandam:
– sa le curatati mufa cat mai bine inainte de a le pune la incarcat
– sa nu le insurubati fortat in incarcator
– sa nu insurubati fortat atomizorul

In ambele cazuri o simpla rotire usoara pana face contact este de ajuns! Daca se insurubeaza puternic se pot desface conexiunile in baterie sau atomizor si se poate scurt-circuita bateria, un defect iremediabil.

 1. Alte dispoziții.

Prezentul document a fost aprobat în data de 11.10.2016 și își va produce efectele începând cu data de 11.10.2016.

Grande Player S.R.L își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului document. Noile prevederi se vor aplica tuturor utilizatorilor, indiferent de data creării contului de utilizator.

Pentru orice comunicare cu Grande Player S.R.L vă rugăm să folosiți adresa de email: office@fumezi.com

[productscategory category=”moduri-electronice” columns=”1″ item_layout=”box” rows=”1″ autoplay=”false” playtimeout=”5000″ speed=”250″ desksmall=”1″ tablet_count=”1″ tabletsmall=”1″ mobile_count=”1″]